Συντήρηση καλντεριμιών

Συντήρηση των καλντεριμίων

Αφού βρούμε και ανοίξουμε τα μονοπάτια και τα καλντερίμια, αυτά χρειάζονται συντήρηση για να
έχουν ασφαλή και ευχάριστη πρόσβαση οι
περιπατητές.
Τα μονοπάτια και τα καλντερίμια του
Νοτίου Πηλίου που έχει ανοίξει ο σύλλογος από το
2008 μ
έχρι σήμερα είναι τόσα, που είναι αδύνατο να συντηρηθούν και να παραμείνουν ανοιχτά χωρίς την ενεργό συμμετοχή του δήμου ή των μελών τοπικών κοινοτήτων.

Δεν υπάρχουν αρκετοί διαθέσιμοι εθελοντές στο
σύλλογο,
ούτε οι πόροι από τις συνδρομές των
μ
ελών και τις δωρεές των φίλων φτάνουν για να συντηρήσουν όλα τα μονοπάτια και καλντερίμια
του Νοτίου Πηλίου που έχει ανοίξει ο σύλλογος.

Ο σύλλογος επιζητά την συνεργασία του Δήμου, των τοπικών επιχειρηματιών - παραγωγών, και των
μ
ελών των τοπικών κοινωνιών για να συντηρηθούν
τα μ
ονοπάτια που εντόπισε και άνοιξε. Χωρίς την συμμετοχή του δήμου ή των μελών των τοπικών
κοινωνιών είναι αδύνατο να παραμ
είνουν ανοιχτά
όλα τα μ
ονοπάτια του Νοτίου Πηλίου.

Η πανδημία του Covid (2020-2021) ήταν μια από
τις αιτίες που ο Σύλλογος ανέστειλε κάποιες δραστηριότητες, μεταξύ αυτών και την συντήρηση
των μονοπατιών. Δεν είχαμε ομάδες εθελοντικής
εργασίας συντήρησης μονοπατιών για δύο χρόνια ή

περισσότερα, αλλά πληρώσαμε πολλά χρήματα σε εργαζόμενο με εργόσημο για να συντηρηθούν συγκεκριμένα μονοπάτια κατά τη διάρκεια αυτών
των ετών.

Ο σύλλογός μας κατέγραψε με gps τα μονοπάτια που άνοιξε και παρέδωσε τα δεδομένα στον μελετητή του Δήμου, έτσι ώστε αυτός με την σειρά του να
περπατήσει τα μονοπάτια - καλντερίμια του Νοτίου
Πηλίου και να συντάξει την μελέτη για να ενταχθεί
ο Δήμος Νοτίου Πηλίου στο πρόγραμμα Leader για
τα μονοπάτια. Η πρόσφατη (2022) έγκριση του προγράμματος Leader από τον Δήμο Ν. Πηλίου για τα μονοπάτια οδήγησε τον Σύλλογο σε στάση αναμονής,
διότι θα ήταν ανώφελο να δαπανήσει πόρους για ένα έργο,το οποίο πρόκειται να εκτελεστεί από το Δήμο
με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα Leader αφορά εφάπαξ καθαρισμό και σηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι η συντήρηση των μονοπατιών βρίσκεται στα χέρια των μελών των
τοπικών κοινωνιών ή και του δήμου. Αν τα μονοπάτια
δεν αγκαλιαστούν από τις τοπικές κοινωνίες θα
γίνουν αδιάβατα.

Μέχρι τώρα οι τοπικές κοινωνίες δυσκολεύονται να καταλάβουν την αξία των μονοπατιών και την ανάγκη συντήρησής τους.

... όμως χρειαζόμαστε την βοήθειά σας!

Ευχαριστούμε θερμά τους εθελοντές μας, όπως επίσης και
τα
μέλη άλλων συλλόγων που κατά καιρούς συμμετέχουν
στις δραστηριότητές
μας, και οι οποίοι αφιερώνουν τον
ελεύθερο τους χρόνο για το άνοιγ
μα και την συντήρηση
των
μονοπατιών.

Κάθε φορά που πηγαίνετε για περπάτημα σε κάποια από
τις διαδρομές παρακαλούμε να μας ενημερώνετε για την κατάσταση του μονοπατιού μέσω της ηλεκτρονικής
διεύθυνσης pathcare@friendsofthekalderimi.org. Σας
ζητούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε για να δηλώσετε
κάποια δυσκολία, για παράδειγμα λόγο βλάστησης ή
έλλειψης σηματοδότησης, είτε να δηλώσετε ότι το μονοπάτι βρίσκεται σε καλή κατάσταση.

Εάν κάνετε συντήρηση κάποιων μονοπατιών στην περιοχή σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση pathcare@friendsofthekalderimi.org, για να το γνωστοποιήσουμε μέσω της ιστοσελίδας μας.

Προτείνουμε στους τοπικούς επιχειρηματίες - παραγωγούς να υιοθετήσουν από ένα μονοπάτι
της περιοχής τους. Μπορούν να χρηματοδοτήσουν
μια πινακίδα στην αρχή και στο τέλος του
μονοπατιού όπου θα αναφέρεται η επιχείρησή τους
ή τα προϊόντα τους και να αναλάβουν την
συντήρηση του μονοπατιού που υιοθέτησαν.